תודה על 

 השותפות!  

 "מרכז החסד"

  בית התבשיל חב"ד קרית היובל  

בית חב"ד קרית היובל | ע"ר 580338770

אורוגואי 1, קרית היובל ירושלים

טלפון: 02-643-0222  

מייל: office@chabadky.co.il